AIS informationen är baserad på en mottagare SLR200. Den är i grunden en tvåkanalig VHFmottagare som tar emot den information som båtarna sänder ut via sina transpondrar på VHF.
Transpondersystemet är en uppfinning av Håkan Lantz.

Informationen dekrypteras och presenteras på ett kartplottingsystem som en overlay.

I de fall som informationen på skärmen bara innehåller siffror om ett fartyg så beror detta på ett antal olika orsaker.
När ett fartyg kan läsas av mottagaren beror naturligtvis på fartygets och mottagarens antennplacering, typ av transponder mm. Den första information som sänds är strängen med fartygets MMSI nummer, sedan kommer övrig information i sträng efter sträng sända i de tidluckor som finns i systemet så att informationen inte skall krocka med övriga båtars trafik. Om sändningen är svag från fartyget så verkar det som om i de flesta fall MMSI-numret går igenom för att sedan fyllas på med IMO-nummer, anropssignal, namn, kurs, fart, typ av fartyg och så vidare.

Ibland uppdateras bilden och du får bara ett kryss på skärmen! detta beror på att i samma ögonblick som vi skickar upp bilden via ftp så laddar du ner den eftersom uppladdning pågår så finns det ingen bild i det ögonblicket. Gör bara en ny uppdatering av skärmen och då får du den senaste bilden!!

I det plottingsystem som vi använder, TheMap QF610, så finns det möjlighet att, genom att högerklicka på fartyget, få all den utökade informationen som fartyget skickar ut. På den bild som du får på din skärm går detta naturligtvis inte eftersom programmet inte är interaktivt!!

Alla fartyg har idag inte transpondrar varför elektroniken inte får ersätta gott sjömanskap!!